Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Nguyên nhân, biện pháp phòng ngừa lôi trông bê tông

1. Bê tông ninh kết chậm – thừa nước

Nguyên nhân

 • Thừa phụ gia trong bê tông

Cách phòng tránh

 • Chọn tỉ lệ phụ gia tương thích, thực hiện đúng cấp phối đã thử nghiệm và khuyến cáo của NCC phụ gia.
2. Bê tông bời tời – Cường độ thấp (bở, rời rạc)

Nguyên nhân

 • Cấp phối không đúng, phụ gia chưa hợp lý.
 • Cấp phối nhiều cát và đá, ít xi măng.
 • Phụ gia chưa hợp lý: cát, đá có tạp chất cao, không đúng yêu cầu kỹ thuật.
 • Bê tông bị mất nước xi, bê tông để quá giờ.

Cách phòng tránh

 • Làm sạch cốt liệu: sử dụng cát, đá sạch, đúng yêu cầu kỹ thuật
 • Trộn đầm bê tông hợp lý.
 • Bảo dưỡng và che phủ, cốt pha phải đúng, không để mất nước khi đầm.
3. Bê tông bị bụi bề mặt

Nguyên nhân

 • Sử dụng cốt liệu có tạp chất cao.
 • Thừa nước/ nước nhiễm phèn
 • Đầm nhiều, bảo dưỡng bề mặt bê tông không đúng cách.

Cách phòng tránh

 • Chọn nguồn nước và điều chỉnh lượng nước phù hợp.
 • Sử dụng cốt liệu sạch, đúng yêu cầu kỹ thuật.
 • Tuân thủ độ sụt theo từng mác và công tác thi công bảo dưỡng.
4. Bê tông, tường bị thấm

Nguyên nhân

 • Cốt liệu không hợp lý, sử dụng cát mịn, có tạp chất cao.
 • Vữa xây, tô trộn nhiều nước và trộn không đều.
 • Thi công chưa đúng yêu cầu kỹ thuật, bảo dưỡng chưa tốt.
 • Lớp bảo vệ không tốt.

Cách phòng tránh

 • Lựa chọn đúng cốt liệu và cấp phối, sử dụng cát sạch, đúng yêu cầu kỹ thuật.
 • Không thêm nước nhiều lần khi trộn, điều chỉnh lượng nước trộn hợp lý và trộn đều.

 

5. Bê tông bị rỗ mặt

Nguyên nhân

 • Thoát khí chậm.
 • Công tác thi công chưa hợp lý.
 • Trộn bê tông không đều, cốt liệu chưa hợp lý, đầm không kỹ, lượng bọt trong bê tông nhiều.

Cách phòng tránh

 • Lựa chọn cốt liệu phù hợp.
 • Đảm bảo công tác thi công hợp lý.
 • Lưu ý khi sử dụng phụ gia chưa đúng quy cách.
6. Bê tông bị nứt

Nguyên nhân

 • Nhiệt độ môi trường và cốt liệu cao, đồng thời độ ẩm môi trường thấp, đóng rắn nhanh. Bê tông để dư nước.
 • Khe giãn nở không hợp lý.
 • Kết cấu cốt thép thiết kế không hợp lý, đặt sai so với thiết kế, cốt pha không chắc chắn.
 • Không bảo dưỡng bề mặt tường hoặc bảo dưỡng không tốt.
 • Cốt pha bị lún, hoặc mặt đường bị lún và cướp nước bề mặt nhanh.
 • Bê tông để quá giờ quy định. Tỷ lệ phụ gia thiếu, chưa đủ so với thiết kế ban đầu.

Cách phòng tránh

 • Che phủ làm mát cốt liệu.
 • Đặt khe giãn nở hợp lý.
 • Che phủ bảo dưỡng bê tông đầy đủ.
 • Cốt thép đặt đúng.
 • Tỷ lệ phụ gia phải tuân thủ theo thiết kế ban đầu.

 

7. Bê tông bị đóng rắn nhanh và vón cục

Nguyên nhân

 • Không đủ nước, nhiệt độ xi măng và cốt liệu cao.
 • Công tác trộn chưa tốt.

Cách phòng tránh

 • Đảm bảo lượng nước và thời gian trộn.
 • Che phủ làm mát cốt liệu
 • Khống chế nhiệt độ xi măng.
8. Bê tông không đông kết

Nguyên nhân

 • Thừa nước và phụ gia
 • Tính công tác của xi măng bị giảm.

Cách phòng tránh

 • Đảm bảo tỉ lệ nước và phụ gia phù hợp.
 • Lựa chọn nguồn xi măng đảm bảo chất lượng và tương thích với xi măng.
9. Bê tông bị tách nước

Nguyên nhân

 • Bê tông thừa nước
 • Sử dụng phụ gia không cắt được nước, không đảm bảo chất lượng.

Cách phòng tránh

 • Bạn cần kiểm soát cấp phối cho hợp lý, cấp phối phù hợp theo từng mác bê tông
 • Phụ gia tương thích với xi măng.

10. Bê tông bị tách lớp

Nguyên nhân

 • Độ sụt bê tông cao.
 • Cốt liệu chưa phù hợp.
 • Chiều cao đổ bê tông lớn, thi công đầm nhiều.

Cách phòng tránh

 • Lựa chọn độ sụt và cấp phối đúng thiết kế.
 • Đảm bảo công tác thi công đúng kỹ thuật.
11. Sự cố mất sụt

Nguyên nhân

 • Nhiệt độ môi trường và cốt liệu cao.
 • Xi măng và phụ gia chưa tương thích, cấp phối chưa hợp lý.

Cách phòng tránh

 • Lựa chọn phụ gia và xi măng tương thích, cấp phối phù hợp.
 • Làm mát cốt liệu
Gọi điện thoại
0915.831.068
Chat Zalo