NGUYÊN NHÂN, BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA LỖI TRONG BÊ TÔNG

NGUYÊN NHÂN, BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA LỖI TRONG BÊ TÔNG

16:58 - 25/09/2021

Nguyên nhân và các biện pháp đảm bảo chất lượng cấp phối bê tông

Các loại xi măng thường dùng trong xây dựng nhà ở
Gợi ý phương pháp để kinh doanh vật liệu xây dựng thành công
Hiện tượng ăn mòn xi măng và biện pháp đề phòng
Top 5 sản phẩm xi măng chất lượng tại thị trường miền Bắc năm 2022
NHIỀU NHÀ MÁY XI MĂNG TÍNH PHƯƠNG ÁN DỪNG LÒ SẢN XUẤT

1. Bê tông ninh kết chậm – thừa nước

Nguyên nhân

Thừa phụ gia trong bê tông

 

Cách phòng tránh

Chọn tỉ lệ phụ gia tương thích, thực hiện đúng cấp phối đã thử nghiệm và khuyến cáo của NCC phụ gia.

 

2. Bê tông bời tời – Cường độ thấp (bở, rời rạc)

Nguyên nhân

Cấp phối không đúng, phụ gia chưa hợp lý.

Cấp phối nhiều cát và đá, ít xi măng.

Phụ gia chưa hợp lý: cát, đá có tạp chất cao, không đúng yêu cầu kỹ thuật.

Bê tông bị mất nước xi, bê tông để quá giờ.

 

Cách phòng tránh

Làm sạch cốt liệu: sử dụng cát, đá sạch, đúng yêu cầu kỹ thuật

Trộn đầm bê tông hợp lý.

Bảo dưỡng và che phủ, cốt pha phải đúng, không để mất nước khi đầm.

 

 

3. Bê tông bị bụi bề mặt

 Nguyên nhân

Sử dụng cốt liệu có tạp chất cao.

Thừa nước/ nước nhiễm phèn

Đầm nhiều, bảo dưỡng bề mặt bê tông không đúng cách.

 

Cách phòng tránh

Chọn nguồn nước và điều chỉnh lượng nước phù hợp.

Sử dụng cốt liệu sạch, đúng yêu cầu kỹ thuật.

Tuân thủ độ sụt theo từng mác và công tác thi công bảo dưỡng. 

  

 

4. Bê tông, tường bị thấm

Nguyên nhân

Cốt liệu không hợp lý, sử dụng cát mịn, có tạp chất cao.

Vữa xây, tô trộn nhiều nước và trộn không đều.

Thi công chưa đúng yêu cầu kỹ thuật, bảo dưỡng chưa tốt.

Lớp bảo vệ không tốt.

 

Cách phòng tránh

Lựa chọn đúng cốt liệu và cấp phối, sử dụng cát sạch, đúng yêu cầu kỹ thuật.

Không thêm nước nhiều lần khi trộn, điều chỉnh lượng nước trộn hợp lý và trộn đều.

 

  

5. Bê tông bị rỗ mặt

Nguyên nhân

Thoát khí chậm.

Công tác thi công chưa hợp lý.

Trộn bê tông không đều, cốt liệu chưa hợp lý, đầm không kỹ, lượng bọt trong bê tông nhiều.

 

Cách phòng tránh

Lựa chọn cốt liệu phù hợp.

Đảm bảo công tác thi công hợp lý.

Lưu ý khi sử dụng phụ gia chưa đúng quy cách.

 

  

6. Bê tông bị nứt

Nguyên nhân

Nhiệt độ môi trường và cốt liệu cao, đồng thời độ ẩm môi trường thấp, đóng rắn nhanh. Bê tông để dư nước.

Khe giãn nở không hợp lý.

Kết cấu cốt thép thiết kế không hợp lý, đặt sai so với thiết kế, cốt pha không chắc chắn.

Không bảo dưỡng bề mặt tường hoặc bảo dưỡng không tốt.

Cốt pha bị lún, hoặc mặt đường bị lún và cướp nước bề mặt nhanh.

Bê tông để quá giờ quy định. Tỷ lệ phụ gia thiếu, chưa đủ so với thiết kế ban đầu.

Cách phòng tránh

Che phủ làm mát cốt liệu.

Đặt khe giãn nở hợp lý.

Che phủ bảo dưỡng bê tông đầy đủ.

Cốt thép đặt đúng.

Tỷ lệ phụ gia phải tuân thủ theo thiết kế ban đầu.

 

7. Bê tông bị đóng rắn nhanh và vón cục

Nguyên nhân

Không đủ nước, nhiệt độ xi măng và cốt liệu cao.

Công tác trộn chưa tốt.

 

Cách phòng tránh

Đảm bảo lượng nước và thời gian trộn.

Che phủ làm mát cốt liệu

Khống chế nhiệt độ xi măng.

  

8. Bê tông không đông kết

Nguyên nhân

Thừa nước và phụ gia

Tính công tác của xi măng bị giảm.

Cách phòng tránh

Đảm bảo tỉ lệ nước và phụ gia phù hợp.

Lựa chọn nguồn xi măng đảm bảo chất lượng và tương thích với xi măng.

  

9. Bê tông bị tách nước

Nguyên nhân

Bê tông thừa nước

Sử dụng phụ gia không cắt được nước, không đảm bảo chất lượng.

Cách phòng tránh

Bạn cần kiểm soát cấp phối cho hợp lý, cấp phối phù hợp theo từng mác bê tông

Phụ gia tương thích với xi măng.

 

 

 

10. Bê tông bị tách lớp

Nguyên nhân

Độ sụt bê tông cao.

Cốt liệu chưa phù hợp.

Chiều cao đổ bê tông lớn, thi công đầm nhiều.

Cách phòng tránh

Lựa chọn độ sụt và cấp phối đúng thiết kế.

Đảm bảo công tác thi công đúng kỹ thuật.

 

 

  

11. Sự cố mất sụt

Nguyên nhân

Nhiệt độ môi trường và cốt liệu cao.

Xi măng và phụ gia chưa tương thích, cấp phối chưa hợp lý.

Cách phòng tránh

Lựa chọn phụ gia và xi măng tương thích, cấp phối phù hợp.

Làm mát cốt liệu