Hotline: 1900 5487 587

Dự án ĐTXD khu nhà ở và thương mại dịch vụ tổng hợp ở Phường Tân Hồng

22 Apr 2023

Mục lục

Dự án ĐTXD khu nhà ở và thương mại dịch vụ tổng hợp ở Phường Tân Hồng - TX Từ Sơn - Bắc Ninh. Chủ đầu tư Công ty Mạnh Đức (TNHH). Minh Hạnh cung cấp xi măng Thành Thắng

thumb-350-1657526102-917327594-d-an-txd-khu-nha-va-th-ng-.jpg

Chủ đề

Bài nổi bật

Tin tức liên quan