Hotline: 1900 5487 587

Cấp phối vữa xi măng

22 Apr 2023

Mục lục

Hồ xi măng là hỗn hợp của xi măng trộn với nước, thường dùng để đánh màu, chống thấm cho bể chứa nước, nhà vệ sinh, mái bằng,….

Vữa xi măng – cát là hỗn hợp của xi măng trộn với cát, nước và phụ gia (nếu có). Trong xây dựng vữa xi măng – cát thường dùng để xây, trát, ốp, lát, láng ở mọi nơi, kể cả nơi ẩm ướt, chịu nước, dưới mực nước ngầm, chịu lực lớn, …

Trong xây dựng, vữa xi măng cát có 2 loại cấp phối vữa khác nhau tùy thuộc vào từng mục đích đó là vữa xây và vữa tô (hoàn thiện công trình)

Sau đây là bảng: Cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xi măng cát vàng, cát mịn với độ lớn mô đun M tương ứng.

Chú ý: Đối với cát có độ ẩm cao và cát có độ ẩm thấp cần phải điều chỉnh lượng nước sao cho vữa có độ dẻo dễ thi công.

Đối với xi măng PCB30:Đối với xi măng PCB40:


Chủ đề

Tin tức liên quan