Hotline: 1900 5487 587

Cấp phối bê tông

22 Apr 2023

Mục lục

Bê tông là hỗn hợp của xi măng trộn với cát, sỏi, đá dăm và nước, sau một thời gian tự cứng được trong không khí thành một khối rắn chắc. Trong xây dựng, bê tông được dùng làm các kết cấu chịu lực như móng nhà, cột, sàn, mái…. Hỗn hợp bê tong sau khi trộn nướ có độ dẻo nhất định và chưa đông cứng được gọi là bê tông tươi. Tỷ lệ các thành phần của hỗn hợp để trộn thành bê tông gọi là cấp phối bê tông.

Là khái niệm tỷ lệ chi tiết của các thành phần vật liệu trong 1m3 bê tông. Với công trình nhà ở dân dụng cấp phối bê tông được ngầm hiểu là tỷ lệ pha trộn của các  thành phần cụ thể gồm xi măng, cát, đá và nước.

Để có được những quy định chuẩn về cấp phối mác bê tông phải trả qua nhiều thí nghiệm thực tế và đi đến một kết quả cuối cùng có độ chính xác cao.

1. Cấp phối mác bê tông xi măng PCB 40 rời

Thông số kỹ thuật cấp phối mác bê tông xi măng PCB 40 rời tính theo đơn vị kg

Ảnh

Thông số kỹ thuật cấp phối mác bê tông xi măng PCB 40 rời tính theo đơn vị lít 

Ảnh

Chú ý: Đối với xi măng rời sử dụng cho bê tông tươi cần phải thử nghiệm tại trạm để đưa ra cấp phối chuẩn

Chủ đề

Tin tức liên quan